اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

اطلاعات انتشار

سال

در یک سیستم پورتفولیوی تسهیلات اعطایی مبتنی بر عاملها MALPS) سیستم با استفاده از عاملهای مختلف که مواردی چون مدیریت منابع، مدیریت ریسک، مدیریت سیاستها و در عین حال بهینه سازی مقدار تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف را سازمان می دهند، می توان با همکاری این عاملها درخواست یک مشتری برای دریافت تسهیلات را مورد پردازش قرار داد و به درخواست مشتریانی پاسخ داد که به نوعی باعث افزایش سودددهی بانک می شوند . در این مقاله یک سیستم پورتفولیوی تسهیلات مبتنی بر عاملها معرفی می شود که عاملها با همکاری یکدیگر و در نظر گرفتن محدودیتهای مختلف، سعی می کنند بهترین حالت تخصیص تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی را برای حداکثر شدن سود بانک ارائه دهند . هر چند که سیستم پورتفولیو ارائه شده قابلیتهای مختلف نیز دارد اما تاکید اصلی به منظور بهینه سازی سیستم بوده است . برای رسیدن به این هدف مدلی برای عامل بهینه گر که نقش اساسی در سیستم دارد، ارائه می گردد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارائه مدلی مبتنی بر عاملها برای بهینه یابی در سیستم پورتفولیوی تسهیلات بانک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان