اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

سیستم فایلهای توزیع شده ابزارهای کلیدی هستند که همکاری را در محیطهایی که شامل چند کامپیوتر است ممکن می سازند امنیت نیز اصطلاحی است که چندمفهوم مرتبط با حفاظت داده را در بر میگیرد و به شناسایی بخشهای مشتمل بر استفاده با ایجاد سرویس های فایل اشاره می کند بنابراین امنیت ارتباطات یکپارچگی و محرمانه بودن پیغامهای تبادلی رادر شبکه هایی که در مقابل حمله آسیب پذیر هستند مورد بررسی قرار میدهد این مقاله نیز تلاشی است برای ایجاد امنیت در سیستمهای فایل توزیع شده می باشد سیستم فایل توزیع شده از چندین مشخصه برجسته برخوردار استو بایستی بتواند توازن بار Load balancing تحمل خطا و ترمیم خطا را پشتیبانی کند. دراین مقاله یک معماری پیشنهادی نیز بمنظور ارتقاء سطح امنیتی سیستمهای فایل توزیع شده ارائه شده وعملکرد آن با روشهای دیگر مقایسه می گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارائه یک روش جدید امنیتی در سیستمهای فایل توزیع شده» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان