اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

تحول اداري

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه، از صفحه‌ی ۴۷ تا صفحه‌ی ۵۸

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نوآوری در مدیریت راهبردی منابع انسانی ظرفیت در عصر جهانی سازی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۷۵۰ تومان