اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

تدبير

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه، از صفحه‌ی ۳۲ تا صفحه‌ی ۳۶

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برنامه ریزی هدف به کجا باید رفت» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان