اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تدبير

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۲۶ تا صفحه‌ی ۳۱

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برنامه ریزی منابع سازمانی راهکار بهینه تولید» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان