اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۲ , شماره  ۳ ( پیاپی ۷)، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۳۹ تا صفحه‌ی ۴۶

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی وضعیت مصرف صبحـانه در دختران دانـش آموز شهر اردبیل، 79–1378» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان