اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

کلمات کلیدی

تکنیک، ارزیابی، ریسک، FMEA، RPN، Dam

رشد صنایع درکنار رشد جمعیت انسانی هرروز بیشتر از گذشته موجب افزایش پتانسیل خطر و خسارت بالقوه جانی میگردد از یک طرف نقض قوانینایمنی و اجرا نشدن کامل آنها از طرف دیگر عدم نظات و کنترل مناسب و مهم تر از همه لحاظ نکردن ملاحظات ایمنی در طراحی فرایند عوامل اصلی در وقوع حوادث مختلف و گاه جبران ناپذیر صنایع مختلف من جمله سدسازی بوده اند پس شناسایی عواملی که منجر به خطای انسانی می گردد بسیار حائز اهمیت است و مدیریت صحیح این عوامل در راستای پیشگیری از حوادث فاجعه بار نیازمند بکارگیری تکنیکهای مناسبی جهت شناخت و مدیریت این عوامل در کاهش خطا های انسانی می باشد دراین مطالعه از تکنیک تجزیه و تحلیل نقاط شکست FMEA که یکی از تکنیکهای پرقدرت طراحی می باشد از نوع کاربردی و بصورت موردی دریکیا ز کارگاه های سدسازی استفاده گردید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استفاده از روش FMEA در شناسایی مخاطرات یکی از صنایع سدسازی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان