اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

راهبرد دفاعي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۳ صفحه، از صفحه‌ی ۲۷ تا صفحه‌ی ۴۹

راهنمای دریافت مقاله‌ی «سیاست دفاعی ترکیه در دوران پس از جنگ سرد» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۶۵۰۰ تومان