اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

اطلاعات انتشار

پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۳، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۲۱ تا صفحه‌ی ۲۶

ساکنین کره زمین همواره تحت تابش پرتوهای زمینه طبیعی شامل پرتوهای کیهانی و پرتوهای زمینی بوده و خواهند بود. این پرتوها سبب بروز عوارض نابهنجار گوناگونی در انسان می شوند. در بیشتر نقاط دنیا و مخصوصا در کشورهای پیشرفته چندین بار اندازه گیری پرتوهای زمینه صورت گرفته است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که اطلاعات دقیق و جامعی را در این ارتباط به کمیته بین المللی حفاظت در برابر اشعه (ICRP) ارائه نداده است. اگرچه اندازه گیری ها در برخی از استان ها (مازندران، تهران، اصفهان و غیره) انجام شده است ولی اطلاعات مکتوبی در این زمینه وجود ندارد. اندازه گیری تشعشعات زمینه طبیعی در استان چهارمحال و بختیاری که جزء مناطق کوهستانی و ارتفاع بلند می باشد، ضروری بوده تا بتوان اطلاعات جامعی را در این ارتباط به دست آورد. چرا که به نظر می رسد میزان پرتوهای زمینه در مناطق کوهستانی و با ارتفاع بلندتر، بیشتر می باشد. با استفاده از دوزیمتر حساس به پرتوهای هسته ای (گایگر ـ مولر) و با مراجعه به نقاط مختلف استان در هر نقطه، 8 اندازه گیری انجام شد و میانگین آنها به عنوان پرتودهی آن نقطه محسوب گردید. میانگین آهنگ پرتودهی برابر با (میکرورونگتن بر ساعت)28.2±1.4 µR\h  و میانگین آهنگ دوز جذبی (نانوگری بر ساعت) 49 nGy\h و دوز معادل موثر سالیانه نیز برابر با (میلی سیورت) 0.49 mSv برآورد شده است. این مقادیر از حد میانگین جهانی بیشتر بوده ولی از نقاط با پرتودهی بالای جهان کمتر می باشند. بنابراین احتمال شیوع سرطان ها و ارتباط آنها با پرتوها و هم چنین اثر پرتوها بر روی طول عمر از نکاتی است که باید مورد تحقیق بیشتر قرار گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اندازه گیری تشعشعات زمینه طبیعی استان چهارمحال و بختیاری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان