اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

رهيافت

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۹۸ تا صفحه‌ی ۱۰۷

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آشنایی با عرصه های فناوری زیستی نانو (نانوتکنولوژی )» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان