اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

رهيافت

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اهداف برنامه های توسعه کارآفرینی کسب و کار کوچک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان