اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس سازه و معماری

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۷ صفحه

کلمات کلیدی

ایران، هنر، فرهنگ، تاریخ، جمعیت

نام ایران به معنی سرزمین آریاییان است و از نام قبایلی آمده که در فلات ایران جای گرفتند و ساکنان پیشین را بیرون راندند، یا کاملاً بر آنها مسلط شدند، فلات ایران جایگاه اقامتگاههای کوهستانی است که تاریخشان به حدود 10,000 سال می رسد. بر اساس کاوش باستانشناسان داخلی و خارجی ، قدیمی ترین جمعیت های شناخته شدة این ایران پیش از تاریخ ، در دهکدههای کوچک کاملاً پراکندهای ساکن بودند. در طی دورهای بسیار طولانی فشار محیط مشترک آنان را به پاسخ های مشابهی واداشت ، که از میان این پاسخ ها، عادات، باورها و نهادهای موازی تکوین یافت. ایرانیان از دیرباز در اعتلای هنر کوشیدهاند و یادگارهای نفیسی در عرصه های هنری به جای گذاردهاند.” 3 یکی از آثار ارزشمند ایرانیان باستان بی شک ساخته های آنان می باشد که بقایای آن تا به امروز باقی است. اکنون با داشتن چنین گنجین. گرانبهایی که گذشتگان به میراث گذاردهاند، جای آن دارد تا با مطالع. آثار آن دوره در اعتلای فرهنگ و تمدن کشور کوشیده شود. لذا به همین منظور در این مقاله سعی شده است تا حقایقی از سیر تاریخی پیکرهبندی بناهای ایران باستان متعلق به هزاره هفتم قبل از میلاد تا دوره ساسانی بازگو شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «هزار و یک نکته درباره ساخته باستانی سیر پیکرهبندی )سازه( بناهای باستانی )نوسنگی تا ساسانی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان