اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۴ (مسلسل ۸)، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۲۳۹ تا صفحه‌ی ۲۴۴

اختلالهای عملکرد تیرویید که در سال اول بعد از زایمان رخ میدهد اختلال عملکرد تیرویید به دنبال زایمان (PPTD) نامیده شده و به عنوان یک واکنش ایمونولوژیک از سالهای قبل مورد توجه پژوهشگران بوده است. این بیماری شامل بیماری گریوز، هیپوتیروییدی و تیروییدیت بعد از زایمان میشود. تظاهرات سونوگرافیک این بیماری بصورت هیپواکوژنیسیتی منتشر یا مولتی فوکال نسج تیرویید گزارش شده است. هدف از این مطالعه مقایسه حجم تیرویید و تظاهرات سونوگرافیک در گروهی از بیماران تهرانی مبتلا به PPTD با گروه شاهد است. از 120 مادر مبتلا به 65PPTD نفر با انجام سونوگرافی موافقت کردند. به عنوان گروه شاهد نیز 97 مادر سالم بعد از زایمان انتخاب گردیدند. معاینه بالینی تیرویید و انجام سونوگرافی از زمان تشخیص تا بهبودی بیماری بصورت ماهیانه انجام گرفت. حجم تیرویید اندازه گیری و اکوژنیسیتی آن مطالعه گردید. 7\6%  گروه شاهد و 8\21% گروه بیمار دارای گواتر قابل مشاهده بودند (P<0.001). تغییرات هیپواکوژنیسیتی واضح در 5\98% گروه بیمار و 7% گروه شاهد وجود داشت (P<0.01). وجود گره در 8% گروه بیمار و1% گروه شاهد مشاهده شد. این تغییرات در سونوگرافی های پیگیری ماهانه تا زمان بهبود بیماری همچنان وجود داشت و شدت تغییرات متناسب با شدت درگیری بیماری بود. میانگین حجم تیرویید بیماران درشروع بیماری 77% بیش از میانگین حجم تیرویید گروه شاهد بود (P<0.005). با بهبود بیماری میانگین حجم تیرویید بیماران 25% نسبت به شروع بیماری کاهش پیدا کرد، ولی در مقایسه با میانگین حجم تیرویید گروه شاهد کمی بیشتر بود. این مطالعه اهمیت سونوگرافی را در کنار تستهای آزمایشگاهی و سطح آنتی بادیها در تایید التهاب تیرویید و نیز سیر بیماری و عود بعدی نشان میدهد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تظاهرات سونوگرافیک و تغییرات حجم تیرویید در اختلالهای تیروییدی بعد از زایمان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان