اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

اطلاعات انتشار

سال

جریان واقعی درون کمپرسور سه بعدی و کاملا آشفته می باشد که علت آن هندسه پیچیده لزجت جریان و سرعت بالای آن میب اشد از این رو برای تحلیل و شناخت صحیح جریان سعی میشود که میدان جریان درکمپرسور به صورت سه بعدی تحلیل شود با توجه به پیشرفت روشهای عددی و پیشرفتهای چشمگیر درزمینه سخت افزار محاسباتی این قابلیت وجود دارد که بتوان جریان درون کمپرسور را بصورت سه بعدی شبیه سازی و تحلیل کرد و پس از آن راهکارهایی برای کاهش افت ها و افزایش بازده کمپرسور ارایه کرد. دراین پژوهش به تحلیل سه بعدی جریان دریک کمپرسور گریز ازمرکز پرداخته میشود. سپس تحلیل حساسیت نسبت به شبکه انجام میگیرد از مدل SST برای مدلسازی آشفتگی استفاده می شود به منظور ارزیابی نتایج تحلیل سه بعدی و مقایسه آن با نتایج تجربی یکسری ازمایشهای سازمان یافته درآزمایشگاه توربین گازی دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته ونتایج تحلیل سه بعدی نتایج تجربی مقایسه میشود که حاکی از صحت روش عددی سه بعدی می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی عددی و تجربی یککمپرسور گریز از مرکز» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان