اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Physiology and Pharmacology

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «در هسته لوکوس سرولیوس بر علایم قطع مصرف القاج شده به وسیله نالوکسان در موش های بزرگ آزمایشگاهی نر وابسته به مورفین D1 اثرات تزریق عوامل دوپامینرژیک گیرنده های» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان