اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

چهارمین همایش ملی انرژی

اطلاعات انتشار

سال

در مقاله حاضر طرح نصب پیش گرم کن هوا بر کوره ۱۰۱ پالایشگاه اصفهان که بزرگترین کوره فرآیند در این پالایشگاه به شمار می رود بررسی شده و طراحی اولیه سیستم پیش گرم کن هوا و میزان صرفه جوئی انرژی همراه با تحلیل فنی و اقتصادی طرح مذکور ارائه می شود . براساس مطالعات و طراحی انجام شده با نصب سیستم پیش گرم کن هوا با ظرفیت حرارتی kw ٩٣٥٠ متشکل از لوله های ساده و پرده دار که کل سطح تبادل حرارتی آن معادل با 10400 مترمربع می باشد، با کاهش دمای گازهای دودکش کوره از حدود ٤٠٠ به 170 درجه سانتیگراد، هوای ورودی جهت احتراق از دمای محیط تا 300 درجه سانتیگراد پیش گرم می شود . لازم به ذکر است که در طراحی این سیستم نکات فنی، مسئله خوردگی لوله ها و همچنین افت فشار درون پیش گرم کن در نظر گرفته شده است . براساس نتایج به دست آمده ملاحظه می شود که با اجرای طرح پیش گرم کن هوا بر کوره ۱۰۱ پالایشگاه اصفهان، مصرف سوخت کوره از١٣٥٠ به ١١٥٩ بشکه نفت در روز کاهش یافته و راندمان کوره حدود 14 درصد افزایش می یابد . این مقدار براساس هر بشکه نفت 16 دلار، تقر ی باً معادل با یک میلیون دلار صرفه جوئی سالیانه را در پی خواهد داشت . با در نظرگرفتن هزینه های خریـد و نصـب سیسـتم پیش گرم کن و تجهیزات وابسته، هـزینه های اپراتوری و تعمیرات سالیانه، مدت زمان بازگشت سرمایه دو سال و نیم برآورد شده است .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل فنی و اقتصادی اثر سیستم پیش گرم کن هوا بر عملکرد کوره ۱۰۱ پالایشگاه اصفهان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان