اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Physiology and Pharmacology

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه، از صفحه‌ی ۲۵ تا صفحه‌ی ۳۳

راهنمای دریافت مقاله‌ی «موش صحرایی نر CA1 فراموشی ناشی از اسکوپولامین دراثر تزریق ریتانسرین به داخل ناحیه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان