اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران

اطلاعات انتشار

بهار و تابستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۲-۱(پیاپی ۲۹)، سال

صفحات

۵ صفحه، از صفحه‌ی ۷ تا صفحه‌ی ۱۱

کلمات کلیدی

کودکان، درمان، شیوع، کودک، درد

پرفوراسیون پرده تیمپان می تواند به علل مختلفی همانند اتیت میانی حاد، مزمن و تروما به گوش باشد که در هر مورد علائم و درمان به خصوص خود را دارد. در این میان اتیت میانی، شایع ترین علت پرفوراسیون پرده تیمپان می باشد. در مطالعه ای که ما انجام دادیم، پرفوراسیون پرده تیمپان، علت، شیوع آن و عوامل مستعد کننده و مرتبط با حالت فوق را بررسی کردیم. از میان 1921 کودک مورد مطالعه در 30 کودکستان شهرستان مشهد 33 مورد (1.7%) دچار پرفوراسیون پرده تیمپان در یک گوش و بدون هیچ سابقه ای از تروما بودند. جنس در مطالعه فوق از نظر آماری significant نبود. میانگین سنی 5.52 سال با انحراف معیار 0.866 سال بود. 85% از والدین از پرفوراسیون پرده کودک خود خبر نداشتند و 15% سابقه ترشح چرکی و گوش درد را که به پزشک مراجعه کرده بودند در سه ماهه اخیر قبل از مطالعه ذکر کردند. وضعیت اقتصادی– اجتماعی کودکان دچار پرفوراسیون پرده تیمپان در سطح پایین تری از جامعه قرار داشت. وضعیت تحصیلی والدین کودکان دچار پرفوراسیون پرده تیمپان پایین بود. هیچ یک از کودکان سابقه ناهنجاری مادرزادی را نداشتند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «طرح غربالگری پرفوراسیون پرده تیمپان در کودکستان های مشهد در پاییز 1378» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان