اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۸۷ تا صفحه‌ی ۹۴

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان