اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۵۸ تا صفحه‌ی ۶۳

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان