اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۲۳ تا صفحه‌ی ۲۸

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی سطح سلامت ساکنین مناطق با پرتوزایی زمینه بالا و زمینه پایین در رامسر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان