اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بر افزایش نبض و فشارخون در اثر لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه HYPOPHARYNGEAL و بعد از القاء بیهوشی از طریق OROPHARYNGEAL مقایسه اثر اسپری موضعی لیدوکایین قبل از القاء بیهوشی از طریق» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان