اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه، از صفحه‌ی ۱۹ تا صفحه‌ی ۲۳

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان