اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

شيلات ايران

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هورشادگان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۸۵۰ تومان