اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

آب و فاضلاب

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدل سازی فیتوپلانکتون و زیوپلانکتون در مخازن با روش پویایی سیستم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان