اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

ارمغان دانش

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر گرمای موضوعی در ناحیه تراشه بر شیوع گلو در دو خشونت صدا پس از لوله گذاری تراشه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان