اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

اطلاعات انتشار

سال

از نتایج آشکار انقلاب صنعتی، قرن هفدهم، در اروپا پیدایش پدیده استعمار بود. تولید انبوه و نیاز به مصرف تولیدات نتیجه ای جز ترویج فرهنگ مصرف گرایی در کشورهای جهان سوم نداشت. با ترویج و تبلیغ مصرف گرایی که به نوعی بیانگر استعمار نوین بود، شکاف طبقاتی، تجمل گرایی، عدم خودباوری در تولید، تعطیل شدن کارخانه های داخلی، افزایش بیکاری و... را به دنبال داشت. از آن جایی که تغییر و تحول در سبک زندگی نوین اجتناب ناپذیر است، روشمقابله با فرهنگ مصرف گرایی کالاهای خارجی به شکلی که پاسخگویی نیازهای امروز مردم هم باشد علامت سوال بزرگی است که نیاز به تامل بیشتر دارد. مقاله حاضر با استفاده از تئوری بازی ها به دنبال یک تعادل نش است تابتواند تعادلی را بین 4 بازیکن حقوقی (دولت، تولید کننده خارجی، تولید کننده داخلی و مردم)که هر یک در خصوصمصرف کالای داخلی و خارجی استراتژی های متفاوتی نیز دارند را بدست آورد. علاوه بر این در این مقاله، نشان داده شده است که استفاده از تئوری بازی ها در شرایط تصمیم گیری گروهی می تواند ابزار مناسبی برای دستیابی بهتصمیم گیری های کلان بادرنظرگرفتن تمام زوایا چه به صورت تعاونی یا غیر تعاونی، یا به صورت ایستا و یا پویا باشد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «طراحی مدلی برای انتخاب استراتژی مصرف کالای داخلی یا خارجی با استفاده از تئوری بازی ها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۷۰۰۰ تومان