اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کاربرد نیتروژن می‌تواند اثرات متفاوتی روی رشد گیاهان زراعی و در نتیجه رقابت آن‌ها با علف‌های هرز داشته باشد. به منظور بررسی اثر کاربرد نیتروژن روی رشد و فیزیولوژی گوجه فرنگی آزمایشی در سال 1389 در محیط کنترل شده و هیدروپونیک انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاٌ تصادفی ( CRD) در 3 تیمار و 4 تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از کاربرد سطوح نیتروژن: صفر، 50 و 100 میلی مولار از منبع اوره (48 درصد). گیاهان جوانه زده شده به ظرف‌های پلاستیکی 750 میلی‌لیتری محتوی محلول هوگلند تمام قدرت انتقال داده شد. پس از یک هفته نیتروژن به ظرف‌های کشت اضافه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش سطح نیتروژن پارامترهای رشد گوجه فرنگی (طول ساقه، طول ریشه، وزن تر و وزن خشک‌)گوجه فرنگی افزایش یافت، اما تفاوت معنی داری بین دو سطح 50 و 100 میلی‌مولار نیتروژن وجود نداشت. همچنین میزان کلروفیل a، کلروفیل b و مجموع کلروفیل (a+b) با کاربرد نیترژن افزایش یافت ولی بین دو سطح 50 و 100 میلی‌مولار نیتروژن از نظر میزان کلروفیل نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج این تحقیق مشخص شد که افزایش کود نیتروژن از مقدار 50 میلی‌مولار به بالا تاثیر قابل توجهی در پارامترهای رشد گوجه فرنگی ندارد، به عبارت دیگر مصرف بیش از اندازه کود نیتروژن نمی تواند در رشد گوجه فرنگی تاثیری داشته باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر کاربرد نیتروژن روی رشد و فیزیولوژی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill. )در محیط هیدروپونیک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان