اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

اقتصاد كشاورزي و توسعه

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اقتصاد تولید بخش دامداری عشایر کوچنده و اسکان یافته» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۶۵۰۰ تومان