اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

پنجمین همایش ملی انرژی

اطلاعات انتشار

سال

اقتصاد دانش محور، اقتصادی است که در آن تولید، توزیع و بکارگیری دانش به عنوان عامل اصلی رشد، ت ولید ثروت و اشتغال در یک اقتصاد کلان شناخته می شود . بر مبنای چنین تعریفی، دانش پایه کلیه تعاملات اقتصادی، شکل گیری بازارهای جدید، پیروزی در رقابت های اقتصادی و تأثیرگذار بر کلیه شاخص های اقتصادی است . در ایـن مقـاله پـس از ارائـه تعـریف کلـی از اقتصاد دانش محور، زمینه های توسعه تولید، توزیع و کاربری دانش در اقتصاد، مدیریت و مهندسی انرژی مورد توجه قرار گرفته است . طی مقاله بر روش های گوناگون بهره گیری از نوآوری، فـن آوری اطـلاعات و ارتباطات و توسعه نیروی انسانی به منظور بهبود شرایط تولید و مصرف انرژی در س ه حوزه بهره وری، صرفه جویی و بهینه سازی تأکید شده و در هر بخش پیشنهاداتی نیز ذکر گردیده است . تقویت ساختار تحقیق و توسعه، تقویت بانک های اطلاعاتی انرژی با دسـترسی عمـومی، بهره گیـری از فـن آوری در کاهـش هزینه مبـادلات، ارائه آموزش هـای مستـمر به کارکـنان و مصرف کنندگان و تغییرات ساختاری و مـدیریتی از جـمله این مـوارد اسـت . در بخـش نهـایی مقـاله نیز تأثیرات کاربری فن آوری بر افزایش شاخص های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و پیش بینی شده است که با حضور طرفین مبادلات در فضای شبکه ای، این شاخص ها بهبود یابد . همچنین پیشنهادی به منظور ایجاد نخستین پرتال انرژی ایران در این بخش عنوان گردیده است . لازم به ذکر است که براساس بررسی های نگارنده، عبارت ” اقتصاد دانش محور انرژی “ 1 ، برای نخستین بار در این مقاله مورد استفاده شده است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اقتصاد دانش محور انرژی پیشنهاداتی برای صرفه جویی، بهره وری، بهینه سازی در تولید و مصرف و افزایش رقابت در بازار» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان