اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پنجمین همایش ملی انرژی

اطلاعات انتشار

سال

امروزه کاهش تلفات از طریق انتخاب یک توپولوژی بهینه برای شبکه، به خصوص در بخش توزیع که بیشترین تلفات سیستم در آن رخ می دهد، به عنوان ی ک راهکار عملی و مؤثر مورد توجه قرار گرفته است . اصولاً انتخاب توپولوژی بهینه در دو مرحله طراحی و توسعه شبکه های توزیع قابل توجه است . در این مقاله با تعیین یک تابع هدف چند منظوره که امنیت سیستم، کیفیت ولتاژ و کاهش تلفات را به عنوان اهداف خود مورد توجه قرار م ی دهد، سعی می شود تا نحوه تغییر ساختار سیستم برای بهینه نمودن تابع هدف با ترکیب دو روش الگوریتم ژنتیک و منطق فازی مورد توجه قرار داده شود . همچنین با بررسی ساختار یک شبکه نمونه، تغییرات حاصل شده در مشخصه های امنیت، کیفیت توان و تلفات سیستم به وضوح نشان داده می شود .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بازآرایی بهینه فیدرها جهت کاهش تلفات در شبکه توزیع انرژی الکتریکی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان