اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۳۳، سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۳۰ تا صفحه‌ی ۳۶

با هدف بررسی اپیدمیولوژیک بیضه نزول نکرده، اقدام به معاینه 3000 نوزاد پسر در زمان تولد در بیمارستان حکیم هیدجی زنجان نمودیم. از این تعداد 2886 نفر ترم و 114 نفر پره ترم (زیر 37 هفته) بودند. در بین نوزادان ترم 210 نفر (7.85%) و در نوزادان پره ترم 54 نفر (47.37%) بیضه نزول نکرده داشتند. آمار سایر نقاط جهان در مورد شیوع بیضه نزول نکرده در نوزادان ترم 3.4% و در نوزادان پره ترم 3۰.4% است؛ که با آمار ما دارای اختلاف معنی دار است (۰.۰۱>p).

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی شیوع بیضه نزول نکرده (کریپتورکیدیسم) در نوزادان متولد شده در بیمارستان حکیم هیدجی زنجان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان