اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

Scientific Journal of Forensic

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۵ تا صفحه‌ی ۱۴

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی میزان شیوع علل مرگ و میر ناشی از حوادث کودکان زیر 12 سال ارجاعی به پزشکی قانونی تهران در طی چهارسال (75،76،77،78)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان