اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دانشکده فني دانشگاه تبريز

اطلاعات انتشار

پاییز, دوره  ۳۰ , شماره  ۳ (پیاپی ۳۶) ویژه عمران، سال

اثر مقاومت و سختی اتصالات در رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی بررسی شده است. به این منظور، پاسخ دینامیکی غیر خطی سه قاب سه، هشت و پانزده طبقه فولادی با اتصالات گیردار و نیمه گیردار تحت اثر پنج رکورد زلزله تعیین شده است. نسبت تغییر مکان نسبی طبقات، برش پایه، ضریب رفتار و مکانیزمهای خرابی قابهای نیمه گیردار در تراز خرابی مقایسه شده اند. نتایج این بررسیها نشان می دهند که برش پایه، تغییر مکانهای نسبی و خرابیهای قابهای نیمه گیردار در شرایطی کمتر از قابهای گیردار می باشند. اتصالات نیمه گیردار خوب طراحی شده، می توانند با مشارکت در رفتار غیر خطی سازه و استهلاک انرژی زلزله، رفتار دینامیکی سازه را بهبود بخشند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثر نیمه گیرداری اتصالات روی رفتار لرزه ای اسکلتهای فولادی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۳۰۰ تومان