اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Journal of Research in Medical Sciences

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه سرعت پاسخدهی بالینی در بیماران مانیای حاد به هنگام تجویز خوراکی والپروات سدیم به روش بارگیری و روش تیتراسیون تدریجی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان