اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Journal of Research in Medical Sciences

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱۱۲ تا صفحه‌ی ۱۱۷

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه کمیت ورزش نوجوانان هشر اصفهان در سالهای 1373 و 1380» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان