اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Journal of Research in Medical Sciences

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برنامه قلب سالم اصفهان : برنامه مداخلاتی جامعه نگر برای پیشگیری و کنترل بیماریهای قلی – عروقی طراحی ، روش اجرا و تجربیات نخست» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان