اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

پژوهش و سازندگي

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استخراج خطواره های زمین شناسی از طریق پردازش تصاویر ماهواره ای و بررسی ارتباط آنها با وقوع زمین لغزشها در منطقه طالقان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان