اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

کلمات کلیدی

بهداشت محیط، مدیریت، صنعت، IMS

یکی از معضلات اساسی فعلی رشد فزاینده آلاینده های ناشی از صنایع می باشد که موجب بحرانهای بهداشت محیطی موضعی ، منطقه ای و جهانی شده است. استقرار سیستم EMS (Environmental management system) سازمان را قادر می سازد تا معضلات بهداشت محیط خود را تاحد قابل توجهی کاهش دهد. بدیهی است هر اقدامی که در قالب یک سیستم مدیریتی به انجام رسد کاراتر و موثر تر واقع می شود. روش: از این رو گروه صنعتی بارز بمنظور حفظ محیط زیست و رعایت بهداشت محیط اقدام به استقرار سیستم EMS بر مبنای استاندارد ISO 14001 نموده که هدف آن دستیابی به توسعه پایدار می باشد . تولید محصولات در مقیاس صنعتی همواره یکی از چالشهای دوستداران بهداشت محیط و صاحبان بوده است چرا که صنعت همواره سمبل آلودگی و آسیب رسانی به محیط زیست بوده است حال آنکه امروزه استفاده از تکنولوژیهای سازگار با محیط زیست همراه با منترل و کاهش الاینده ها موجب گشته گروه صنعتی بارز عملرکد مناسب تر از تصور برخی ها را اعمال نموده و با استفاده از فرایندهای مانوس با محیط زیست و با تعریف و تدوین خط مشی زیست محیطی ، اهداف کلان و خرد زیست محیطی و اجرای برنامه های زیست محیطی در قالب نظام مدیریت زیست محیطی (ISO 14001) به عنوان اولین کارخانه تایر سازی در کشور گام بلندی در رعایت بهداشت محیط و دستیابی به توسعه پایدار برداشته و بنا به رسالتی که بر عهده گرفته محیط زیست منطقه را شاداب تر و سر سبزتر تحویل نسلهای آینده نماید در این مقاله سعی شده به اهم فهالیتهای مجتمع جهت حفظ محیط زیست و رعایت بهداشت محیط اشاره شود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «همگرایی صنعت و بهداشت محیط با استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد بین المللی ISO 14001 در گروه صنعتی بارز» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان