اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

پژوهشهاي اقتصادي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۸ صفحه، از صفحه‌ی ۸۷ تا صفحه‌ی ۱۰۴

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۲۴۰۰ تومان