اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

پژوهشهاي جغرافيايي

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل فعالیتهای نیوتکنونیک با استفاده از روش های ژیومرفولوژی در دامنه های شمال غربی تابلش (با غر و داغ )» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۸۵۰ تومان