اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۴

کلمات کلیدی

دانش رسان، سایت مقاله

مقدمه:
بلایا به اندازه تاریخ بشر قدمت داشته ، وهمواره همراه زندگی انسان بوده اند، اما خسارات وزیانهای ناشی از آنها روزبه روزافزایش می یابد ودرسالهای اخیر توجه ویژه ای به این شاخه از علم معطوف گردیده است. در چند دهه اخیربلایای طبیعی و یا ساخت بشر بطور بسیار بیرحمانه ای افزایش یافته است. حوادث گزارش شده بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ با معدلی برابر ۴۲۸مورددرهر سال گزارش شده است و این درحالی است، که این رقم بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ به ۷۰۷ مورددرسال افزوده شده است. این ارقام نشان می دهد که در حدود ۶۰٪ به حوادث روی داده نسبت به سال قبل افزوده شده است . اما بیشترین افزایش در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با ۱۴۲٪ بصورت تقریبی و میانگین ملاحظه می نماییم. خشک سالی و قحطی بطور کلی در جهان ، ناشی از کمبود آب وغذا بوده اندو پیامدهای سایر حوادث چون حوادث بروز نموده در صنعت کشورها، زلزله ها طوفانهای سهمگین و افزایش شدید و ناگهانی دمای هوا وغیره بوده اند، که به عنوان مرگبارترین بلایا شناخته و معرفی شده اند. خسارات ناشی از بلایا و حوادث در کل دنیا ، از نظر اقتصادی رقمی بالغ بر ۸۸۰ میلیارددرسال بوده است. در هرسال گزارش شده است و این درحالی است، که این رقم بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ به ۷۰۷ مورد در سال افزوده شده است. این ارقام نشان می دهد که در حدود ۶۰٪ به حوادث روی داده نسبت به سال قبل افزوده شده است . اما بیشترین افزایش در کشورهای جهان سوم ودرحال توسعه با ۱۴۲٪ بصورت تقریبی و میانگین ملاحظه می نماییم. در شکل ۱۰۱ مرگبارترین و پرحادثه ترین دهه (۲۰۰۱–۱۹۹۲)را نمایش می دهد . خشک سالی و قحطی بطور کلی در جهان ، ناشی از کمبود آب و غذا بوده اند و پیامدهای سایر حوادث چون حوادث بروز نموده در صنعت کشورها، زلزله ها طوفانهای سهمگین وافزایش شدید و ناگهانی دمای هوا وغیره بوده اند، که به عنوان مرگبارترین بلایا شناخته و معرفی شده اند. خسارات ناشی از مقاله بلایا وحوادث در کل دنیا، از نظر اقتصادی رقمی بالغ بر ۸۸۰ میلیارد در سال بودهاست.
درسراسر جهان سهم قابل توجهی از ویرانیهای ناشی از بلایای طبیعی ناشی از تخریب محیط زیست بوده و قرار گرفتن در معرض خطر می باشد.اکوسیستمهای بسیاری از جمله رودخانه ها, تالابها و جنگلها و بی ثباتی اقلیمی در نتیجه این اختلالات طبیعی ناشی از فعالیتهای انسانی مقاومت خود را از دست داده اند (2001 ,Abrarm–vitz). هرچند ارتباط بین کاهش بلایای طبیعی و مدیریت زیست محیطی مشخص شده است اما تحقیقات کمتری دراین زمینه انجام شده است (2002 SDR).
براساس آنچه که توسط دبیرخانه استراتژی بین المللی کاهش بلایای طبیعی (ISDF) منتشر شده است ، در ده سال گذشته ، ۴۷۸۱۰۰ نفر را کشته و بیش از ۲، ۵ میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار داده و حدود ۶۹۰ میلیارد دلار آمریکا زیان های اقتصادی بدنبال داشته است. بلایای ناشی از هواشناسی ۹۷ درصد از کل مردم متاثر از بلایای طبیعی ، و ۶۰ درصد از کل زیان های اقتصادی را به دنیال دارد. توفان نوامبر سال ۲۰۰۴ در فیلیپین بیش از ۱۰۰۰ زندگی و معیشت بسیاری را ویران کرد. سونامی اخیر
اقیانوس هند حتی بسیار ویرانگر بوده و جان بیش از ۱۵۰۰۰۰ نفر را گرفت.
تراژدی بزرگتر این است که بسیاری از خسارت با توجه به حوادث قابل اجتناب است. دخالت در سیستم طبیعی ، اعم از قانونی و غیر قانونی ، کمک به بروز سیل و ریزش کوه از جمله نمونه های استفاده از مقاله منابع و اهمیت مدیریت عاقلانه زیست محیطی و کاهش خطر بلایا را نشان می دهد. در سراسر جهان ، استفاده از زمین و تغییر پوشش زمین باعث افزایش فرسایش طبیعی شده است. حفاظت از جوامع درمعرض خطر و تغییرات مشابه وظرفیت مردم برای بازیابی از فاجعه را مد نظر قرار می گیرد. تغییرات زیست محیطی از جمله گرم شدن جهانی هوا، چالش های جدیدی را بدنبال داشته و به امنیت و پایداری جوامع در سراسر جهان خدشه وارد نموده است. با این حال ، فرصت هایی برای کاهش خطر ابتلا به فاجعه ، و افزایش انعطاف پذیری جوامع وجود دارد. اثرات بلایای طبیعی ، اعم از طبیعی یا انسان ، نه تنها دارای ابعاد انسانی هستند. شرایط محیطی ممکن است تاثیر فاجعه را تشدید نماید و بالعکس، بلایای طبیعی بر محیط زیست تاثیر بگذارد. جنگل زدایی، شیوه های مدیریت جنگل ها، سیستم های کشاورزی و غیره می توانند اثرات زیست محیطی منفی را به دنبال داشته باشد.<\p>

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقاله ارزیابی اثرات اجتماعی ابزاری برای کاهش مخاطرات محیطی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان