اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Quarterly Journal of Rehabilitation

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر فشارخون سالمندان مبتلا به هیپرتانسیون اولیه ساکن در مرکز سالمندان کهریزک» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان