اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

کلمات کلیدی

مدیریت، توسعه، آگاهی، دانش، رشد

تغییرات روز افزون محیطی بویژه درحوزه دانش مدیریت و فن آوری اطلاعات و ارتباطات به همراه تحولات در بازارهای عوامل تولید، مدیران و صاحبان صنایع را وادار می سازد که جهت همراهی با این موج فراگیر در قرن جدید، ضمن همگامی با تحولات بر امواج متلاطم و دائمی آن سوار شوند.
استفاده بهینه از منابع در اختیار مدیران از جمله منابع گرانقدر و حیاتی انسانی بطور اعم و کارکنان و کارگران متبحر و متخصص بطور اخص ایجاب می کند که از شیوه های نوین تولید محصول جدید آگاهی یافته و با توجه به شرایط محیطی و اقتضایی بموقع آن را بکار گیرند. یکی از شیوه های تحقیق و توسعه تکوین محصول میباشد، که در کشورهای صنعتی بسیار کاربردی می باشد.
صنعت خودروسازی با رشد خود صنایع بسیاری را نیز به رشد و حرکت وا می دارد. این صنعت برای رشد خود نیاز دارد از بسیاری از صنایع دیگر تغذیه شود و این ارتباط دو سویه در قالب ارتباطات پیشین صنعت خودرو بر کار اقتصادی سایر صنایع اثر مستقیم دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نقش تحقیق و توسعه در تکوین محصول» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان