اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۵ صفحه

در این مقاله مفاهیم مرکز رشد (Incubator) و پارک علم و فناوری (science park) ارائه خواهد شد. در تبیین مفاهیم، از تجربه سایر کشورها و همچنین مستندات موسسه بین المللی پارکهای علم و فناوری جهان یعنی IASP(Intenational Association of Science Parks ) استفاده خواهد شد.
در این بخش ازمقاله، نگرشی به نظام سنتی بازار کار ایران و ارتباط آن با مرکز رشد و همسان سازی آن خواهیم داشت.
آمار و ارقام که نشان از تمرکز و توجه کشورهای توسعه یافته و د رحال توسعه به ایجاد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری برای توسعه کشورها داشته اند، ارائه خواهد شد.
آیین نامه و ضوابط و اساسنامه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری که به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده است، به طور مجمل ارائه خواهد شد.
آمار وارقام از مراکز رشد و پارک های علم و فناوری که از سال 1381 در ایران مجوز اخذ کرده اند، ارائه خواهد شد.
نحوه حمایتهای مالی و قانونی از شرکت های مستقر در مراکز رشد و خارج شد ه از مراکز رشد تشریح خواهد شد.
اعتبار اختصاص یافته و منابع مختلف موجود برای راه اندازی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری ارائه می شود.
ضرورت های ایجاد نهادهای جدید (مراکز رشد و پارک های علم و فناوری) توسط شرکتهای معظم همچون خودروسازان، مگاموتور و ... برای توسعه صنعت خود از طریق ایجاد شرکتهای متوسط و کوچک SMES (Small and Medium Size Enterprises) بررسی خواهد شد.
امید است با تشریح علمی و واقعی این مفاهیم ، شاهد رشد و شکوفایی این مراکز در توسعه صنعت و معدن ایران در سالهای اینده باشیم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه صنعت و معدن ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۵۰۰ تومان