اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

جامعه شناسي ايران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۶ صفحه، از صفحه‌ی ۹۵ تا صفحه‌ی ۱۱۰

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۸۵۰ تومان