اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۰ صفحه

سخن گفتن از اهمیت «توسعه و تحقیق» Research and Development در ممالک در حال توسعه موضوعی بدیهی، واضح و غیر قابل کتمان می باشد، ذکر این امر مهم که دنیای کنونی «جهان ارتباطات» است و فناوری اطلاعات Information Technology مرزهای جغرافیایی را در توردیده و حتی یک نوجوان با کامپیوتر شخصی (PC) نیز می تواند به تجارت اطلاعات و خدمات با بزرگترین شرکتها و مراکز مهم تجاری بپردازد کاملاً عادی تلقی می شود، قرن حاضر (قرن 21) مسلما دوران انتقال فناوری و توسعه صنعتی نیست بلکه عصر انتقال آگاهیها و اندیشه، بهره مندی از دارائی فکری و خلاقیت و نوآوری است. به موازات این مباحث «مدیریت فناوری» «مدیریت تحقیقات وتوسعه» «مدیریت آموزش و پرورش» نقش مهمی را ایفا می کند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نقش دانشگاه ها در فرهنگ سازی تحقیق و توسعه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان