اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

اطلاعات انتشار

پاييز, دوره  ۱۲ , شماره  ۳ (پياپي ۴۸)، سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۹۹ تا صفحه‌ی ۱۰۲

امروزه محیط سازمان های دولتی و خصوصی نه تنها به شکلی فزاینده متلاطم و دگرگون شده، بلکه پیوستگی متقابل میان محیط و سازمان تا حدی است که کسب موفقیت و تداوم حیات سازمان مستلزم بهره گیری از برنامه ریزی راهبردی است. اطلاعات این مطالعه تحلیلی در حوزه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی قزوین از طریق بحث های گروهی و مشارکت ذی نفعان در تدوین روش ارزشیابی و برگه های گزارش پیشرفت برنامه ریزی راهبردی جمع آوری شد. بررسی گزارش پیشرفت برنامه ریزی نشان داد در پایان سال1386، حدود 49% اهداف کل دانشگاه صد در صد محقق شده بود. نتایج پایش مشخص نمود 83% اهداف گزارش شده توسط حوزه ها مطابق با اسناد و مدارک بوده و 17% تطابق نداشته اند. عدم کفایت بودجه و اعتبارات، کمبود نیروی انسانی و عدم همکاری بین بخشی مهم ترین موانع دستیابی به اهداف گزارش شدند. به طور کلی روند پیشرفت برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با وجود مشکلات مالی، کمبود نیروی انسانی و اولین سال راه اندازی کمیته راهبری و ارزشیابی برنامه ریزی راهبردی دانشگاه مطلوب بود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نگاهی به برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1386) (گزارش کوتاه)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان