اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

اطلاعات انتشار

سال

در دهه پیش رو استفاده از کامپیوتر، در ادارات و بخش های مختلف سازمان ها به صورت یک امر غیر قابل اجتناب در امده است. ولی استفاده از کامپیوتر به تنهایی نمی تواند باعث افزایش کارایی آن سازمان بشود. بلکه بایستی از تکنیک ها و نرم افزارهای مختلف برای استفاده از کامپیوتر به منظور بالا بردن کارایی و بهره وری سازمان استفاده نمود. تعدادی از تکنیک های مورد استفاده در سیستم بانکی برای بررسی میزان کارایی و بهره وری سیستم بانکی بررسی شده است. از این سیستم ها می توان سیستم تلفن بانک، خدمات موبایل، دستگاه های خود پرداز و پرداخت الکترونیک را نام برد. برای نشان دادن میزان بهره وری بایستی ابتدا معیاری برای سنجش بر اساس عامل های معین ارائه شود. چون سیستم بانگی دارای خروجی غیر قابل لمس بوده و عوامل مختلفی در کارایی آن دخیل می باشد از تکنیک سنجش چند عاملی استفاده شده است. عامل های مد نظر عبارتند از رضایت مشتری، سود بانک، حجم عملیات بانکی ، تنوع خدمات، تعداد مراجعات، تعداد کارمندان و شعب می باشد. در ادامه فرمول های حاصل بر اساس این معیارها به صورت نمونه در بانک رفاه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل بر اساس آمار منتشر شده سال های 1381 تا 1383 بصورت نمودارهایی نمایش داده شده است. با توجه به نمودارهای حاصل می توان به این نتیجه رسید که تکنولوژی اطلاعات و استفاده از کاربردهای آن به ویژه بانکداری الکترونیکی باعث افزایش بهره وری در سیستم بانکی شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «سنجش میزان بهره وری فن آوری اطلاعات در سیستم بانکی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان