اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

حركت

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی مقایسه ای عزت نفس و خوپنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسقه نواحی آموزش و پرورش شهراهواز و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۸۵۰ تومان